7143 Sayılı Kanun 10. Maddesi 13/h Süre Uzatımı 31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30521 Karar Sayısı: 48 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alac…

 

 

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 48)

7143 Sayılı Kanun 10. Maddesi 13/h Süre Uzatımı

31 Ağustos 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30521

Karar Sayısı: 48

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (h) bendinde yer alan sürelerin, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmasına, mezkûr madde gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

.