Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım 2018/15 09 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30473 (2.Mükerrer) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih:..

 

 

Para-Kredi Koordinasyon Kurulunun Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin 06/07/2018 Tarihli ve 2018/15 Sayılı Kararı

 

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılım 2018/15

09 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30473 (2.Mükerrer)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih: 06/07/2018

Karar No: 2018/15

Konu: Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca;

Kültür ve Turizm Bakanlığının 29/10/2017 tarihli ve E.224664 sayılı, 08/01/2018 tarihli ve E.16455 sayılı yazıları dikkate alınarak; 2016/8706 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Kararına dayanılarak hazırlanan ekli “Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar’ın kabulüne, karar verilmiştir.

Tamamı İçin Tıklayınız