2018 2. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah ÖZET:  1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulan..

 

 

1 Temmuz – 31 Aralık 2018 Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Tutarları

2018 2. Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah

ÖZET:  1 Temmuz 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaşlarına uygulanacak katsayılara göre gelir vergisinden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları.  

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04/07/2018 tarihli ve 8 sıra No.lu Genelgesinde 01/07/2018-31/12/2018 döneminde geçerli olmak üzere; aylık katsayısı (0,11794), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,8461), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,037402) olarak belirlenmiştir. Buna göre 1 Temmuz 2018- 31 Aralık 2018 dönemi vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı harcırah tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

1 Temmuz 2018- 31 Aralık 2018 dönemi vergiden istisna yurtiçi harcırah tutarları aşağıdaki gibidir.

II-Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları

1 Temmuz 2018- 31 Aralık 2018 dönemi vergiden istisna yurtdışı harcırah tutarlarına isabet
eden brüt aylık tutarları aşağıdaki gibidir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB