Reeskont İskonto Faiz Oranları 29 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30463 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en çok 3 a…

 

 

Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont İskonto Faiz Oranları

29 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30463

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 18,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 19,50 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Reeskont ve Avans Oranları Listesi