Kooperatifler Muhasebe Yürürlük 27 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30404  Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/11/1973 tarihli ve 14726…

 

 

Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Kooperatifler Muhasebe Yürürlük

27 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30404 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/11/1973 tarihli ve 14726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliğiyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.