İkinci El Araç Mesleki Yeterlilik Belgesi 1- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır? İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ede…

 

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik Belgesi

İkinci El Araç Mesleki Yeterlilik Belgesi

1- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır?

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde ise şube müdürü ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerde pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişiler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır.

2- Mesleki yeterlilik belgesini hangi kuruluştan alabilirim?

Mesleki yeterlilik belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 20 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen kuruluşlar şunlardır:

1- MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi

2- KAYNES Bilgisayar Özel Eğitim Danışmanlık Tekstil ve Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Bahse konu kuruluşların iletişim bilgilerine http://portal.myk.gov.tr/index.php?option= com_yeterlilik&view=arama linkinden ulaşılabilmektedir.

Öte yandan, söz konusu ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme kuruluşu olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yetkilendirme talebinde bulunan 9 kuruluş daha bulunmaktadır. Bu kuruluşların da yetkilendirme işlemlerinin kısa süre içinde gerçekleştirilmesiyle yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu sayısı artacaktır.

3- Mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge var mıdır?

Gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecektir.

Mesleki yeterlilik belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmektedir.

Dolayısıyla mesleki yeterlilik belgesi veya yetki belgesi yerine geçen herhangi bir belge bulunmamakta olup çeşitli kurum ve kuruluşların bu belgeler yerine geçen belgeler verdiğine ilişkin açıklama ve yönlendirmelerine itibar edilmemesi gerekmektedir.

 

4- Yetki belgesi için eğitim alma zorunluluğu var mıdır?

Bakanlığımız yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve eğitim verecek kuruluşları belirlemeye yetkili olmakla birlikte hâlihazırda eğitim zorunluluğu öngörülmediğinden bu konuda bir yetkilendirme yapılmamıştır. Dolayısıyla yetki belgesi alınması için 20 Nisan 2018 tarihi itibarıyla eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır.

5- Kimler mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirilebilir?

5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu uyarınca bireylerin meslekî yeterliliklerinin tespitine ilişkin sınav, ölçme ve değerlendirme işlemleri anılan Kurumun başvurusunu onayladığı yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış akreditasyon kurumlarından akredite edilmiş; Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, ulusal yeterliliklere göre ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş, tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarını ifade etmektedir.

Bu kuruluşların yetkilendirilme şartları “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

6- Yönetmelik kapsamında hangi mesleki yeterlilik belgesinin alınması gerekmektedir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) ve Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye 5) olmak üzere iki ulusal yeterlilik kabul edilmiştir. Yönetmelik kapsamında, ilgili kişilerin bu yeterliliklerden herhangi birinden mesleki yeterlilik belgesine sahip olması yeterlidir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik

7- Yetki belgesi ne zaman ve nasıl verilmeye başlanacak?

Yetki belgesi şartları arasında yer alan mesleki yeterlilik belgesi alma şartı 13 Mayıs 2018 tarihinde zorunlu hale geleceğinden ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârlara yetki belgesi belirtilen tarihten itibaren ticaret il müdürlüklerimizce verilmeye başlanacaktır. Yetki belgesi başvurularında herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Yetki belgesi başvuruları İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olup yetki belgesi de Sistem üzerinden verilecektir. Sistem üzerinden yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

8- İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi ne zaman faaliyete geçirilecektir?

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sisteminin 13 Mayıs 2018 tarihinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

9- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?

13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmesi için durumlarını Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekmektedir.

10- Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerde lise mezuniyet şartı aranacak mıdır?

13 Ağustos 2018 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların yetki belgesi başvurusunda lise mezuniyet şartı aranmayacaktır.

11- Yönetmelik kapsamında ekspertiz yaptırma zorunluluğu ne zaman başlayacak ve ekspertiz raporunu kimler düzenleyebilecektir?

Ekspertiz raporu Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenecek olup TSE tarafından “TS 13805 İş yerleri- Karayolu motorlu taşıtları test merkezleri için kurallar” standardı yayımlanmıştır.

Yetki belgesine sahip işletmelerin, 13 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yapacakları ikinci el motorlu kara taşıtı satışlarından hemen önce, TS 13805 standardına göre verilen hizmet yeterlilik belgesine sahip işletmelerden ekspertiz raporunu alması gerekmektedir.

Halihazırda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından TS 13805 standardında değişiklik ihtiyacı tespit edildiğinden bahse konu standarda yönelik hizmet yeterlilik belgesinin verilmediği ve standartta revizyon çalışmalarının devam ettiği bilgisi edinilmiştir

Kaynak: T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı