Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 2018/14 24 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30370  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 13…

 

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/14)

Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 2018/14

24 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30370 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/9/2017 tarihli ve 30179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018’dir” ibaresi “31/5/2019’dur” olarak, “1/10/2018” ibaresi “31/5/2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.