Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik 16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30362 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı…

 

 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik

16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30362

İçişleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Talepte bulunmaları halinde, Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş spor kulüplerinin (vergi kanunları uyarınca defter tutma yükümlülüğü bulunan iktisadi işletmeleri hariç) farklı tarihleri kapsayan hesap dönemini kullanmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.